A A A K K K
для людей із порушенням зору
Шрамківська сільська територіальна громада
Черкаська область, Золотоніський район

Чи можливо отримати звільнення від проходження військової служби в умовах воєнного стану?

Дата: 22.09.2022 09:38
Кількість переглядів: 3555

Фото без опису

З введенням воєнного стану в Україні, що спричинено збройною агресією російської федерації, питання звільнення від проходження військової служби для чоловіків по всій країні постало особливо гостро. Причиною цьому поміж іншого є збільшення кількості випадків, при яких працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не звертають увагу на наявність у призовника підстав для звільнення від проходження військової служби та направляють останнього до лав Збройних Сил України.

Однак, навіть такі недоліки не передбачають «квиток в один кінець», оскільки, навіть перебуваючи на службі, військовослужбовець має можливість реалізувати передбачену законодавством процедуру звільнення від проходження військової служби.

Перелік осіб, які можуть бути достроково звільнені з військової служби, як і підстави такого звільнення викладені законодавцем в статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Відповідно до частини 1 статті 26 вищевказаного Закону України, звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби;

б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Відповідно до частини 2 статті 26 вищевказаного Закону України, військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби на підставах:

а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби - у строки, визначені Указом Президента України;

б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

в) за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;

г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

Варто враховувати, що в період дії воєнного стану питання звільнення військовослужбовців від проходження строкової служби здійснюється з урахування окремого регулювання.

Зокрема, відповідно до пункту 2 частини 4 статті 26 вищевказаного Закону України, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, (під час воєнного стану) звільняються з військової служби на підставах:

а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

 • у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;
 • у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;
 • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
 • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
 • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Таким чином, якщо військовослужбовець підпадає під ту чи іншу категорію осіб, які мають право на дострокове звільнення від проходження військової служби, тобто був призваний помилково, останній має право розпочати процедуру звільнення з лав Збройних Сил України.

Порядок такого звільнення, наразі викладений в Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, зокрема пунктами 213-214 цього Положення, якими встановлено наступне.

Військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до?пунктів «б»,?«в»,?«г»?частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного ТЦК та СП за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Керівник районного (міського) ТЦК та СП, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Керівник обласного ТЦК та СП зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами керівник обласного ТЦК та СП надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від керівників обласних ТЦК та ЦП акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний:

1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю.

Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів начальником штабу виду Збройних Сил України, оперативного командування, а для військових частин центрального підпорядкування - начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

2) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас;

3) у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь керівнику обласного ТЦК та СП (заявнику) із зазначенням причин відмови.

Отже, чинним законодавством наразі передбачена можливість та порядок дострокового звільнення осіб від проходження строкової військової служби. Одночасно з цим, ініціювати питання такого звільнення може не лише особисто військовослужбовець шляхом подачі відповідного рапорту, а і будь-хто з його родичів. При цьому, родичам надана можливість піднімати питання звільнення військовослужбовцем як шляхом подачі заяви керівнику відповідної військової частини так і шляхом подачі такої заяви керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обов’язково також до зазначеної заяви обов’язково має бути прикладено оригінали документів, що підтверджують ту чи іншу підставу звільнення. Дана вимога встановлена абзацом третім пункту 14.10 розділу XIV Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь