Шрамківська сільська територіальна громада
Черкаська область, Золотоніський район

Аліменти з винагороди військовослужбовців

Дата: 31.08.2023 09:52
Кількість переглядів: 482

Фото без опису

                У період воєнного стану Україні відбулося чимало змін в законодавстві, особливо що стосуються забезпечення військовослужбовців, порядку проходження служби, виїзду за кордон та багато інших. Воєнний стан вніс корективи зокрема в спільне подружнє життя, виховання дітей, виплат та місце проживання. Часто виникають питання щодо стягнення аліментів з військовослужбовців, чи є які пільги, виключення, відстрочка, - наразі сімейне законодавство в розрізі виплати аліментів з винагороди військовослужбовців майже не зазнало змін.

                Стаття 180 Сімейного кодексу визначає обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття. У свою чергу, ст. 181 Сімейного кодексу визначає, що можна утримувати дитину за домовленістю батьків в грошовій і (або) натуральній формі, або у судовому порядку, коли рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Стаття 199 закріплює також обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, то батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.

 

                                                                              Який розмір аліментів

 

                На розмір аліментів, які призначає суд, впливає вік дитини та розмір прожиткового мінімуму. Тому є мінімальний гарантований розмір аліментів, сума якого не може бути меншою ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Також є мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

                У 2023 році прожитковий мінімум відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2023» є таким:

- для дітей до 6 років – 2 272 грн (сума аліментів на таку дитину не може бути меншою ніж 1136 грн);

- для дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн (мінімальний гарантований розмір аліментів буде 1416,5 грн).

                У разі якщо аліменти призначає суд, то сума виплат не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, тому в такому випадку максимальний розмір аліментів за рішенням суду на дитину до 6 років може бути 22 720 грн, а на дитину від 6 до 18 років – 28 330 грн.

Щодо відсотку стягнення аліментів з військовослужбовців, то відповідно до ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу, то вони стягуються в таких розмірах від доходу:

  • ½ частина на одну дитину;
  • ⅓ частина на двох дітей;
  • ½ частина на трьох та більше дітей.

                У тому випадку, коли батьки дитини самостійно домовилися між собою про виплату аліментів (тобто не звертаючись до суду), то обмежень на суму аліментів немає, може навіть перевищувати максимальний розмір встановлений законодавством.

                Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів, у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках.

                Слід враховувати той факт, що у справах про перерахунок розміру аліментів суд не завжди може збільшити його. Адже призначення аліментів залежить від багатьох чинників:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

                Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

                Також в Сімейному кодексі закріплено положення щодо додаткових витрат батьків на дитину, зокрема той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

                                               З яких виплат військовослужбовця нараховуються аліменти

 

                Відповідно до ч. 1 ст. 9 до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

                Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», до складу грошового забезпечення входять:

  • посадовий оклад, оклад за військовим званням;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);
  • одноразові додаткові види грошового забезпечення.

                Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб зазначений в постанові Кабінету Міністрів України № 146 від 26 лютого 1993 року "Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб". Відповідно до п. 8 Переліку, затвердженого Постановою № 146, з військовослужбовців Збройних Сил України, інших військ, Держспецзв'язку, поліцейських, осіб рядового й начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби аліменти утримують з усіх видів грошового забезпечення, надаваного щомісячно:

– оклад за штатною посадою;

– оклад за військове або спеціальне звання;

– відсоткова надбавка за вислугу років;

– вчене звання й науковий ступінь;

– кваліфікація та умови служби.

                Водночас відповідно до п. 12 згаданого Переліку аліменти з військовослужбовця не утримують серед іншого з:

– вихідної допомоги в разі звільнення з військової служби;

– тих видів грошового забезпечення, які не мають постійного характеру.

                Тобто, кошти для виплати аліментів потрібно утримувати з усіх видів фінансових надходжень, за винятком додаткової винагороди, оскільки така винагорода має тимчасовий характер.

                Постановою Кабінету Міністрів України № 1263 від 11 листопада 2022 р. внесено зміни до пункту 8 переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146, доповнено його після слів «з усіх видів грошового забезпечення» словами «інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану».

                Тобто, раніше стягнути аліменти можна було лише із зарплати військовослужбовця. Однак відповідно до постанови КМУ від 11.11.2022 №1263 додаткову винагороду військовослужбовців зарахували до переліку виплат, з яких можна утримати аліменти. Згідно з цими нормами, з військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

 

                                               Період за який можна стягнути аліменти

 

                Щодо виплати аліментів з усіх видів грошового забезпечення зокрема додаткової винагороди військовослужбовців, - то згідно з положеннями статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Так, згідно з висновками щодо тлумачення змісту ст. 58 Конституції України Конституційним Судом, закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності.

                З наведеного вбачається, що утримання аліментів здійснюється з усіх видів грошового забезпечення, інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім тих виплат, що не мають постійного характеру або інших випадків, передбачених законом. Водночас постанова № 1263 поширює свою дію на правовідносини, що виникають з моменту набрання її чинності, тобто з 16 листопада 2022 року, а отже, утримання аліментів з додаткової винагороди повинно здійснюватися з моменту виникнення відповідних правовідносин та за період після набрання вказаною постановою чинності.

                Щодо загальних норм, то відповідно до ст. 191 Сімейного кодексу аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої заяви. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.

                Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

                                               Відповідальність за несплату аліментів

 

                Законодавство передбачає такі санкції до осіб які не сплачують аліменти:

  • У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.
  • Адміністративна відповідальність за ст. 183-1 КУпАП, згідно якої несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, - тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.
  • Кримінальна відповідальність за ст. 164 КК України, згідно з якою злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.          

В разі виникнення додаткових правових питань, просимо звертатись за консультацією до сектору «Драбівське  бюро правової допомоги» відділу безоплатної  правової допомоги Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою: смт Драбів, вул. Шевченка, 11 або за номером контакт- центру  системи БПД 0 800 213 103.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь