Шрамківська сільська територіальна громада
Черкаська область, Золотоніський район

Компенсація роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю

Дата: 29.01.2024 15:13
Кількість переглядів: 88

Фото без опису

Шановні платники податків, надаємо для відома та використання інформаційну довідку, щодо механізмів фінансової підтримки роботодавців, що сприяють зайнятості та конкурентоспроможності населення, надану Центром зайнятості.

 

Компенсація роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю

 

Підстава: Постанова КМУ від 22 серпня 2023 р. № 893 „Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю“.

Дія Порядку поширюється на роботодавців, які починаючи з дня набрання чинності цієї постанови (з 29.08.2023 року) працевлаштували особу з інвалідністю І або ІІ групи, яка є застрахованою особою.

Джерелами фінансування компенсації є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування компенсації здійснюється в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду.

Компенсація надається з урахуванням положень Закону України „Про державну допомогу суб’єктам господарювання“. Сума компенсації та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не може перевищувати 200 тис. євро протягом 3-х років (дана норма не застосовується на період воєнного стану)

Компенсація надається регіональним центром зайнятості роботодавцю за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Компенсація надається за придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (допоміжні засоби) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю згідно Переліку - http://surl.li/kttqd

 

Граничний розмір компенсації станом на 01.01.2024:

 • для осіб з інвалідністю І групи у розмірі до 15 мін. заробітних плат,  до 106,5 тис. грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІ груп в розмірі до 10 мін. заробітних плат, до  71 тис. грн.

 

Механізм отримання послуги:

1. Роботодавець подає до центру зайнятості розташованого за місцем провадження діяльності заяву протягом 90 к. д. з дня працевлаштування особи з інвалідністю.

Заяву та копії  документів можна подати у паперовій формі ― особисто в центрі зайнятості або в електронній формі (засобами офіційного веб-сайту ДЦЗ, через Дію (за наявної технічної можливості) та/або на електронну пошту відповідного центру зайнятості з накладанням електронного підпису роботодавця.

Зразок заяви - http://surl.li/ktucv

До заяви додається (засвідчені роботодавцем):

 • копія наказу (розпорядження) та/або примірник трудового договору про прийняття на роботу (відомості з реєстру ДРЗДСС);
 • копія документу, що підтверджує придбання допоміжних засобів (договір, рахунок-фактуру, квитанція, накладна, тощо).

На період воєнного стану роботодавцем не подається:

 • відомості про господарську діяльність, а також про розмір всієї незначної допомоги виплаченої протягом останніх трьох років.

Роботодавцю можуть бути повернуті документи на доопрацювання, які мають бути повторно направлені протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від ЦЗ.

2. Перевірка інформації та прийняття рішення про надання або відмову в компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів з дня подання документів.

Рішення оформлюється наказом регіонального центру зайнятості.

3. Виплата компенсації здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання компенсації на банківський рахунок роботодавця, зазначений у заяві.

 У разі зміни місця провадження господарської діяльності роботодавця компенсацію виплачує регіональний центр зайнятості, що прийняв рішення про її надання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеним особам

 

З березня 2022 року почала діяти Державна Програма – компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеним особам (далі - ВПО) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 331.

 Відповідно до Порядку №331, право на отримання такого виду компенсації надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО, на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, яким забезпечено працевлаштування такої особи з розміром заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижчим розміру мінімальної заробітної плати, а також такої, яка  отримала довідку про ВПО після введення воєнного стану (зокрема тих працівників, які отримали довідку після працевлаштування).

 

Компенсація витрат надається у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом, щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

Загальна тривалість надання такої компенсації не може перевищувати трьох місяців, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб – шести місяців з дня працевлаштування особи.

 

Термін дії програми: на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

 

Особа з числа ВПО може бути працевлаштована на умовах, визначених Порядком, один раз.

 

Механізм отримання послуги

 1. Для отримання компенсації роботодавець не раніше, ніж через п’ять к.д. після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування особи подає заяву у міський, районний, міськрайонний центр зайнятості або філію регіонального центру зайнятості. Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на порталі Дія - https://bit.ly/3kMDf2s

 

 1. Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), та відповідають таким вимогам:
 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

 

 1. Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Вимоги до подачі документів у паперовій формі:

Вимоги до подачі документів в електронній формі через Портал Дія:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:

 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування;
 • розрахунковий рахунок роботодавця.

 

 1. Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформляється відповідним наказом протягом п’яти к.д. після отримання заяви від роботодавця. Для отримання компенсації витрат за другий та наступні місяці роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат.

 

 1. Рішення щодо відмови у наданні компенсації витрат приймається у разі невідповідності роботодавця вимогам Порядку.

 

Програма з надання роботодавцям компенсацій на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо

переміщених осіб.

 

Дана Програма реалізується з 2015 року.

Підстава: Постанова КМУ від 08 вересня 2015 року №696.

Право на отримання такого виду компенсації надається роботодавцю за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплат у 2 рази.

Розмір компенсації: фактичні витрати на оплату праці (основна, додаткова зарплата та сума єдиного внеску), але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом (граничний розмір 13400 грн.).

Компенсація здійснюється за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців.

Джерела фінансування: здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних).

Механізм отримання:

 1. Роботодавець для отримання компенсації протягом двох місяців з дня працевлаштування подає до центру зайнятості документи: (заяву про компенсацію витрат на оплату праці довільної форми; копії трудового договору між ним і працівником та розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку; копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).
 2. Центр зайнятості розглядає подані документи та приймає рішення протягом 10 робочих днів з дати отримання всіх даних.
 3. Укладення договору між центром зайнятості та роботодавцем на отримання компенсації, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

У договорі зазначаються: сторони договору; прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання працевлаштованої особи; гарантії зайнятості працевлаштованої особи; умови та порядок фінансування компенсації витрат на оплату праці; права та обов’язки сторін; строк набрання чинності договором та підстави його припинення; відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

 

Компенсація не надається :

 • роботодавцям які:
 •  є бюджетними установами;
 • має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на пенсійне страхування;
 • визнаний в установленому порядку банкрутом або порушено справу про банкрутство.
 • працевлаштована особа:
 • за яку така компенсація вже була виплачена;
 • скасування дії довідки ВПО.

Ваучер для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій

громадян на ринку праці.

 

Програма реалізується в Україні з 2013 року на підставі Постанови КМУ від 20 березня 2013 р. №207

 

 1. Максимальна вартість ваучера станом на 01.09.2023 – 30 280 грн.. Вартість ваучера встановлюється в межах навчання і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених законом на момент прийняття рішення про його видачу.

 

 1. Затверджено 124 професії, спеціальності для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

 1. Міністерство освіти і науки формує перелік закладів освіти, які мають право навчати за визначеними професіями, спеціальностями за рахунок ваучера та щоквартально оновлює інформацію.

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також навчальний заклад та форму навчання.

Перелік професії, спеціальності та перелік навчальних закладів розміщено на сайті ДЦЗ за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

 1. Ваучер мають право отримати громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості та відносяться до наступних категорій:

 

 • особи старше 45 років (до досягнення пенсійного віку), страховий стаж – не менше як 15 років;
 • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;
 • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС до досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;
 • ВПО працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
 • особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
 • особи, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії;
 • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

 

 1. Для отримання ваучера особа подає заяву визначеної форми в паперову вигляді та наступні документи до центру зайнятості особисто:

- паспорт громадянина України

- трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка або інший документ, що підтверджують період зайнятості особи;

- документ про професійну ( професійно- технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів);

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- та інші документи в залежності від визначеної категорії особи.

Крім того є можливість подати попередню онлайн заявку на отримання ваучера на сайті ДЦЗ за посиланням: https://voucher.dcz.gov.ua/

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

 

Отримувачу для отримання ваучера необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п'яти робочих днів з дня надходження  відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання укладається між закладом освіти та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

 

Заклад освіти інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь